Careers

Свободни позиции

Телемаркетинг оператор

АИ карго БГ ЕООД е спедиторска компания, насочена в организирането на международен морски и въздушен транспорт. 

Във връзка с разширяване дейността на фирмата търсим да назначим Телемаркетинг оператор.

Отговорности:

 • Осъществяване на продажби чрез входящи/ изходящи телефонни обаждания, мейл и други ;
 • Актуализира, поддържа и създава база данни с потенциални клиенти;
 • Предоставя на клиентите информация за продукти и услуги, предлагани от Компанията 
 • Осъществява следпродажбена комуникация с клиентите;

Изисквания:

 • Поведение, ориентирано към клиентите
 • Комуникативност, организираност, инициатива;
 • Добра компютърна грамотност;

Предлагаме:

 • Възможности за развитие;
 • Фиксирана заплата;
 • Вътрешно-фирмени обучения;
 • Трудов договор;

Работно място в Централния офис на компанията.

Ако нашето предложение Ви интересува, може да изпратите CV на мейл export@aicargo.bg

Контакти ще установим само с одобрените за интервю кандидати.

СПЕЦИАЛИСТ ПРОДАЖБИ Морски транспорт

AI CARGO BG Ltd. е компания специализирана в областта на морската и въздушна спедиция, търсим да назначим опитен СПЕЦИАЛИСТ ПРОДАЖБИ Морски транспорт Sales Manager.

Отговорности:

 • Извършва активни продажби и презентации пред потенциални и съществуващи клиенти на компанията, в съответствие с предоставените му права и отговорности.
 • Развива таргет пазарите и поддържа връзките с клиенти и агенти на компанията.
 • Представлява и презентира интересите и предлаганите от компанията услуги.
 • Разработва различни търговски кампании с цел установяване на дългосрочни партньорства.

Изисквания:

 • Опит на позиция минимум 2 години. 
 • Отлично познаване на спедиторските услуги. 
 • Умения за водене на преговори. Опит в работата с клиенти.
 • Комуникативност, умение за работа с клиенти и за водене на преговори 
 • Умение за вземане на бързи решения и способност да поема отговорност
 • Добра компютърна грамотност в Excel, Word и Internet 
 • Много добро владеене на англ. eзик

Компанията предлага:

 • Допълнителен социален пакет
 • Гъвкаво работно време 
 • Гарантирано месечно добро възнаграждение 
 • Бонуси

Ако нашето предложение Ви интересува, може да изпратите CV на мейл export@aicargo.bg

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА AI CARGO BG

Основната цел на стажа е да бъдат осигурени възможности за придобиване на практически опит от млади хора, които изучават висше образование със специалности Икономика на транспорта , Бизнес логистика или Стопанкса логистика. Програмата е насочена за да помогне, ускори и улесни прехода между образование и заетост в реална бизнес среда.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

За да се включите като кандидат за стаж в AI CARGO BG Ltd, Вие трябва:

 • да сте студент по специалностите Икономика на транспорта и Бизнес логистика.
 • да владеете добре чужд език
 • да имате добри комуникативни умения;
 • да обичате и умеете да търсите решение на проблеми;

КАК И КЪДЕ СЕ ПРОВЕЖДА СТАЖЪТ

Стажът се провежда в офиса на AI CARGO BG Ltd, гр. София, Бул. Александър Малинов 23 , ет 3 и е за 4 часов работен ден в удобно за стажанта време в рамките на работното време на компанията 8,30- 16,00 ч в делнични дни . Стажът е доброволен, неплатен и от него не могат да произтичат искания за застраховки, за покриване на дневни и квартирни разходи, за храна, отпуски, назначения и други аналогични. Провеждането на стажа се ръководи от наставник, по предварително подготвена програма от наставника.

ПЕРИОД НА ДОБРОВОЛНАТА СТАЖАНТСКАТА ПРОГРАМА 3 МЕСЕЦА 1 МАРТ – 30 ЮНИ

БРОЙ СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ – 4 СТАЖАНТА

МОЛЯ ДА ИЗПРАТИТЕ МОТИВАЦИОННО ПИСМО НА info@aicargo.bg