Често задавани въпроси

Ние компаниите за товарни превози съществуваме  по целия свят, за да помогнем  на хората и бизнеса да изпратят или получат стоките си.

Намерете 3 отговора на често задавани въпроси относно спедиция.

Какво е спедиция?

Спедицията е услугата по организиране и уреждане превоз на товари от едно до друго място.

Спедиторът е специалист в компания-доставчик на транспортни услуги с воден (морски, речен), сухопътен (пътен, железопътен) и въздушен транспорт, извършвани от компании-превозвачи. Спедицията е компанията, която  поема отговорността за доставката на поверения товар от клиента. Когато даден бизнес реши да изнася или внася своите продукти, тя бързо се сблъсква с много обстоятелства и регулации, които трябва да преодолее. За да се справят лесно с тези пречки,  те се обръщат към нас спедиторите. Международното корабоплаване е сложна материя и предизвикателство,  и именно това , прави спедиторските услуги толкова  важни и полезни за всеки търговски бизнес, който има нужда от превоз стоки.

Каква е ролята на спедиторите?

Ролята на спедиторите варира в зависимост от точните услуги, които предлагат, но по същество действат като посредник между клиента и многото транспортни услуги, свързани с транспортирането на товара. Тези транспортни услуги могат да включват митнически, документални, товаро-разтоварни и други.  Спедиторите осъществяват взаимоотношения с тези услуги, особено  при въздушните и морски превози.  Спедиторите договарят цени и условия в полза на клиента си,  използват най-икономичния маршрут за познавайки различните изисквания за документация и нормативните разпоредби защитават интереса на своя клиент.

Защо трябва да използвам спедитор?

Най-важното е, че услугата спедиция спестява време и главоболия, като същевременно осигурява надежден транспорт. В повечето случаи спедиторите предоставят услуги от точка до точка, като поемат цялата отговорност за транспортирането. Ние Аи Карго БГ имаме сключена застраховка ОТГОВОРНОСТ НА СПЕДИТОРА на стойност 100 000 евро за единица товар, с която осигуряваме допълнително спокойствие на нашите клиенти за стоките предоставени ни за превоз.