Митнически промени

Митнически промени

От 7 януари 2019 г. влезе в експлоатация нова митническа система „Митническа информационна система за внасяне“/МИСВ/. Във връзка с въведената в експлоатация нова Митническа информационна система за внасяне (МИСВ), считано от 08.01.2019 г. електронното подаване на митнически декларации за внасяне (МДВ) и декларациите за временно складиране (ДВС) ще се осъществява само в новия митнически портал МИСВ (източник).

За целите на използването на МИСВ следва да заявите профилите „Митническа информационна система за внасяне“ и „Митническо задължение“ чрез услугата „Управление на потребителите и достъпа“ на Е-портала на Агенция Митници.

Правата за тези профили автоматично ще бъдат активирани от 00.00 часа на 08.01.2019 г. Съществуващите към момента профили на икономическите оператори за подаване на митнически декларации за внасяне (МДВ) и декларации за временно складиране (ДВС) по електронен път ще са активни само до 24:00 часа на 07.01.2019 г.

В случай че имате въпроси, можете да се свържете със системата за обслужване на клиенти на Агенция Митници или да позвъните на телефон +359 2 985 94 980 – Агенция Митници.

ХЛАДИЛНИ контейнери

ХЛАДИЛНИ контейнери

За поредна година, ние АИ КАРГО БГ ООД сме избраният спедитор за организиране на транспорт на БИО Левурда – див чесън с хладилни контейнери от Вест 2012.

Хладилни контейнери се използват за стоки, които трябва да бъдат транспортирани при постоянна положителна или отрицателна температура. Товарите се разделят на замразени или охладени в зависимост от вида на стоката и изискването за правилно съхранение. Продукти като плодове, зеленчуци, месо и млечни продукти, шоколад, газирани напитки и други. Чрез специално контролирана среда в хладилните контейнери се постига запазване на стоките за по-дълъг период от време.

Ние можем да Ви предложим контейнери за превоз с напълно автономно контролиране на зададената вътрешната температура и постоянен мониторинг чрез дистанционно наблюдение.

Честит 24 май, ПРИЯТЕЛИ!

Колко палета се събират в 20′ и 40′ контейнер?

Специални цени за транспорт на 20 DV

Условия на доставка при организиране на транспорт на търговски стоки

Условия на доставка при организиране на транспорт на търговски стоки

Условия на доставка и плащане. общи условия за доставка в съответствие с базисните условия на доставка “ИНКОТЕРМС”, както и условията на плащане в съответствие с “ПЕЙТЕРМС”. Още преди да са пристъпили към реално осъществяване на сделката, търгуващите трябва да си изяснят следните въпроси:

1. Кой ще организира транспорта и ще понесе разноските за пренасянето на стоката от мястото на производството или експедицията до мястото на доставката?
2. Кой ще понесе рисковете, ако предприетите действия за пренасянето на стоката не постигнат целта си или възникнат трудности при осъществяването им?
3. Кой и докъде ще понесе риска от евентуално погиване или повреждане на стоката по време на транспорта?
4. Кога продавачът ще се счита изпълнил задълженията си по доставката и в кой момент става прехвърлянето на собствеността върху стоката?

Отговор на всички тези, а и на други въпроси дават именно международните правила за тълкуване на търговските термини, известни сред търгуващите като ИНКОТЕРМС (съкращение от International Commercial Terms – Международни търговски термини).

Комплектът търговски термини, включени в редакция ИНКОТЕРМС 2011 е: