Условия на доставка при организиране на транспорт на търговски стоки

юли 31, 2017

Условия на доставка и плащане. общи условия за доставка в съответствие с базисните условия на доставка “ИНКОТЕРМС”, както и условията на плащане в съответствие с “ПЕЙТЕРМС”. Още преди да са пристъпили към реално осъществяване на сделката, търгуващите трябва да си изяснят следните въпроси:

1. Кой ще организира транспорта и ще понесе разноските за пренасянето на стоката от мястото на производството или експедицията до мястото на доставката?
2. Кой ще понесе рисковете, ако предприетите действия за пренасянето на стоката не постигнат целта си или възникнат трудности при осъществяването им?
3. Кой и докъде ще понесе риска от евентуално погиване или повреждане на стоката по време на транспорта?
4. Кога продавачът ще се счита изпълнил задълженията си по доставката и в кой момент става прехвърлянето на собствеността върху стоката?

Отговор на всички тези, а и на други въпроси дават именно международните правила за тълкуване на търговските термини, известни сред търгуващите като ИНКОТЕРМС (съкращение от International Commercial Terms – Международни търговски термини).

Комплектът търговски термини, включени в редакция ИНКОТЕРМС 2011 е: