Специални товари

За превоза на Вашите домашни любимци  можете да ни се доверите и да бъдете  напълно спокойни. Ние ще Ви информираме за всички подробности относно превозните изисквания, документи и видове транспортни и сертифицирани клетки за превоз.

Високо стойностни пратки: скъпоценни стоки, благородни метали, пари и всякакви стоки с особено голяма стойност. Обадете ни се за консултация. Ще Ви препоръчаме специални опаковки и условия, както и правилната застраховка за транспорт.

Опасни товари и Биологични проби – има много стоки, които не са забранени за превоз, но имат изисквания за особен режим на транспорт, специална опаковка и обозначения. За нас изготвянето на транспортните документи е ежедневна и рутинна дейност. Ще съдействаме за безпроблемно изпращане и доставка на DGR / ADR стоки от всички класове на опасност.

Можете да разчитате на нашия опит за организиране транспорт  на:

  • Стоки под температурен режим
  • Бързо развалящи стоки и Акцизни стоки
  • Бързо развалящи стоки / храни ( пресни плодове – превоз на череши, гъби и други)
  • Дипломатически багаж
  • Автомобили , мотори , планери, яхти от или до всяка точка на света
  • Изложбени експонати
  • Акцизни стоки

Извънгабаритните товари имат специфични изисквания към навременно тръгване и пристигане, като същевременно се съблюдават всички изисквания и ограничения на сключените от клиентите договори.

В АИ КАРГО БГ ООД имаме екип от професионалисти, специализирани в организирането на проектен транспорт или извънгабаритен с неговите специфики и крайни срокове. Чрез глобалната си агентска мрежа, използвайки комбинации от различни видове транспорт (морски, речен, въздушен, шосеен, железопътен) осигуряваме най-доброто решение за Вашите специфични проектни товари:

Цялостна оферта към клиента от мениджъра на проекта;

Съдействие с правната документация, включително разрешителни, гранични и митнически формалности, подсигуряване на ескорт;

В тясно сътрудничество с клиента разработваме подробен проект, който покрива всички аспекти на транспорта и документацията;

Координация на целия процес и подаване на актуална информация, така че в случай на нужда клиентът да може да вземе адекватно решение на база точна информация.